FORMULARZ REKLAMACJI
DANE REKLAMUJĄCEGO: 
Imię i nazwisko: ........................................................................................................... Adres: ........................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Numer zamówienia: ................................. 
Data zamówienia: .................................... Numer faktury / paragonu:....................... Telefon: .................................................... e-mail: ...................................................... 
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad Towaru): 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany Towaru na inny proszę o zwrot wartości wyżej wymienionych przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy. 
Nazwa banku i nr rachunku:......................................................................................................... 
Oświadczam, że znane mi są warunki reklamacji określone w Regulaminie sklepu. 
Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt, przy czym, jeśli reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedający zwróci Klientowi koszty dostarczenia Towaru (paczka ekonomiczna). Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym oraz dołączonym paragonem fiskalnym lub fakturą. 
W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie, naprawiony lub wymieniony towar zostanie wysłany na koszt Sprzedającego.


....................................................................................... 
(data i czytelny podpis Klienta)