Formularz zwrotu


FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
I ZWROTU TOWARU
MERCHTEDES s.c.
ul. Chlodna 22
00-891 Warszawa

NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: .............................
NUMER FAKTURY/PARAGONU:..................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO: .......................................................................................................
ADRES: .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
TELEFON:....................................................EMAIL:......................................................

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od Umowy Sprzedaży Towarów,
objętych Zamówieniem z dnia ……………………………………, nr…………………, stwierdzonych powyżej określonym paragonem/fakturą.

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)
Nazwa Banku oraz nr rachunku:
.......................................................................................................................................
NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA BRUTTO PRZYCZYNA ZWROTU

Uwagi Klienta: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.
.......................................................................................
(data i czytelny podpis Klienta)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe